Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

Najnovija izviđačka literatura

Sveže, taze - od čika Laze;
iz mraka tavanskog - na svetlost dana;
za Vas - iznešeno! :-)
         Kao dodatni vid pretrage postavljene literature - pri vrhu tabele kriterijum sortiranja možete podesiti i na listanje po naslovu, autoru, godini izdanja i izdavaču.
# Datum postavljanjasort ascending Naslov Autor Godina Izdavač
121 Pet, 18/09/2015 - 19:39 Predlog Pravilnika o pečatu organa, organizacija i jedinica Saveza izviđača Srbije (SIS, jun 1998.) Savez izviđača Srbije (Starešinstvo Saveza izviđača Srbije) 1998 Savez izviđača Srbije
122 Pet, 18/09/2015 - 19:30 Predlog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju, načinu evidentiranja, klasifikacije, arhiviranja i čuvanja registraturskog materijala Saveza izviđača Vojvodine (dec.2001.) Savez izviđača Vojvodine (Starešinstvo Saveza izviđača Vojvodine) 2001 Savez izviđača Vojvodine
123 Pet, 18/09/2015 - 19:16 ''KOMPAS'' - Bilten SIO Šabac, broj 26-27. (1.07.2003.) Velimir Milošević, Milan Alimpić, Stevan Stojanović, Miodrag Milosavljević, Dejan Krsmanović, Svetlana Pavlović, Mira Jovanović 2003 SIO Šabac
124 Pet, 18/09/2015 - 19:06 ''KOMPAS'' - Bilten SIO Šabac, broj 11. (1.04.2002.) Velimir Milošević, Milan Alimpić, Stevan Stojanović, Miodrag Milosavljević, Dejan Krsmanović, Svetlana Pavlović, Mira Jovanović 2002 SIO Šabac
125 Pet, 18/09/2015 - 18:55 ''KOMPAS'' - Bilten SIO Šabac, broj 10. (1.03.2002.) Velja Milošević, Milan Alimpić - Zimpija, Stevan Stojanović, Miodrag Milosavljević - Đovani, Dejan Krsmanović, Svetlana Pavlović - Ceca, Mira Jovanović 2002 SIO Šabac
126 Pet, 18/09/2015 - 18:35 LETOPIS (za 1995,1996,1997. i 1998. godinu) - Savez izviđača Srbije Savez izviđača Srbije 1998 Savez izviđača Srbije
127 Pet, 18/09/2015 - 18:27 DAN POLETARACA - Tim za poletarce i pčelice Saveza izviđača Srbije (oktobar 2010.) Tim za poletarce i pčelice Saveza izviđača Srbije 2010 Savez izviđača Srbije
128 Sub, 05/09/2015 - 19:26 O NEKIM NAČELNIM PITANJIMA IZ RADA IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE - materijali Skupštine SIJ održane u Skopju 13. i 14. maja 1967. (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 5) Za štampu pripremio: Dušan Draginčić 1967 Savez izviđača Jugoslavije
129 Sub, 05/09/2015 - 19:05 O OSTVARIVANJU PROGRAMA SAVEZA IZVIĐAČA - materijal jugoslovenskog savetovanja održanog u Sarajevu 31.okt. i 1.nov. 1964.god. (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 1) Za štampu pripremio: Dušan Draginčić 1964 Savez izviđača Jugoslavije
130 Sub, 05/09/2015 - 18:44 UZDIZANJE KADROVA U SAVEZU IZVIĐAČA - materijal jugoslovenskog savetovanja održanog u Beogradu 21. i 22. nov. 1964. godine (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 2) Za štampu pripremio: Dušan Draginčić 1964 Savez izviđača Jugoslavije
131 Sub, 05/09/2015 - 18:27 Sistem uzdizanja kadrova u Savezu izviđača (1968.) (Biblioteka izviđača Srbije ''Izviđačka škola'' - sveska 1) Savez izviđača Srbije 1968 Savez izviđača Srbije
132 Sub, 05/09/2015 - 18:14 KNJIGA O ORIJENTACIJI (2.deo) - Slobodan Kosovac (1969.) (''Moja mala knjiga''-sveska 7) Slobodan Kosovac 1969 Izvršni odbor Saveza izviđača Srbije
133 Sub, 05/09/2015 - 18:00 Izveštaj - Savez izviđača Srbije - Izviđački centar ''Rajac'' (1.sept.1998.) Dragomir Vasić i Milan Barišić 1998 Savez izviđača Srbije
134 Sub, 05/09/2015 - 17:42 Izveštaj sa 3. Šumske škole Saveza izviđača Srbije - ''Rajac 2000'' (15.-29.jul 2000.) Savez izviđača Srbije 2000 Savez izviđača Srbije
135 Sre, 19/08/2015 - 01:27 Scouting in Korea (Korea Scout Association) Korea Scout Association Korea Scout Association

Pages

Subscribe to Najnovija literatura ''sa našeg tavana''