Sistem uzdizanja kadrova u Savezu izviđača (1968.) (Biblioteka izviđača Srbije ''Izviđačka škola'' - sveska 1)