Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

Sistem uzdizanja kadrova u Savezu izviđača (1968.) (Biblioteka izviđača Srbije ''Izviđačka škola'' - sveska 1)