Savez izviđača Jugoslavije

UZDIZANJE KADROVA U SAVEZU IZVIĐAČA - materijal jugoslovenskog savetovanja održanog u Beogradu 21. i 22. nov. 1964. godine (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 2)
Uvod u odrasle u izviđaštvu - Naslovna
STATUT, PROGRAM I NAČELA za organizovanje, metod i sadržaj rada poletaraca, izviđača viših razreda OŠ, brđana i njihovih jedinica (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 9) (1977.god.)
Službeni bilten Saveza izviđača Jugoslavije - broj 10, januar 1996.
Seminari u evropskom skautskom regionu u 2001. godini
SCENE - Izuzetni izviđački centri za prirodu i životnu sredinu - Početni paket (SCENES - Scout Centres of Excellence for Nature and Environment)
RAP - Renovirani pristup programu - Uputstvo broj 00 - Uvod
RAP - Renovirani pristup programu - Uputstvo broj 0 - Opšti uvod
PROGRAM I STATUT, PRAVILNICI I ODLUKE - usvojeni na 8. Skupštini SIJ održanoj u Mariboru 15. oktobra 1972. (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 7)
Prijava za zvanje IZVIĐAČKI INSTRUKTOR trećeg stepena (Savez izviđača Jugoslavije)
Pravilnik o zastavama u Savezu izviđača Jugoslavije, donet na Sednici u Novom Sadu 11.VI 1994.godine
Pravilnik o uniformama i oznakama u Savezu izviđača Jugoslavije, donet u Baošiću 4. februara 1995. godine
Pravilnik o uniformama i oznakama Saveza izviđača Jugoslavije iz 1995. godine
Pravilnik o sticanju zvanja ''izviđački instruktor'' (sa pratećim dokumentima), donet u Novom Sadu 11.juna 1994. godine
Pravilnik Saveza izviđača Jugoslavije o sticanju zvanja ''Izviđač orao'', ''Četa orlova'' i ''Odred orlova'' donet u Novom Sadu 11.juna 1994.godine

Pages

Subscribe to Savez izviđača Jugoslavije