Predlog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju, načinu evidentiranja, klasifikacije, arhiviranja i čuvanja registraturskog materijala Saveza izviđača Vojvodine (dec.2001.)

Predlog Pravilnika o kancelarijskom poslovanju, načinu evidentiranja, klasifikacije, arhiviranja i čuvanja registraturskog materijala Saveza izviđača Vojvodine (dec.2001.)
Autor: 
Savez izviđača Vojvodine (Starešinstvo Saveza izviđača Vojvodine)
Godina: 
2001
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Preuzeto 7 puta