Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Preporučujemo - za izviđače i šire

Omot Naslov Autor Mesto izdavanja Godina
Naslovnica za izviđačke novine ''MI MLADI'' broj 41 i 42 - za decembar 1985. i januar 1986. ''MI MLADI'' - izviđačke novine, broj 41 i 42 (decembar 1985. i januar 1986.) Zagreb 1985
''MI MLADI'' - izviđačke novine, broj 7 (studeni [novembar] 1982.) ''MI MLADI'' - izviđačke novine, broj 7 (studeni [novembar] 1982.) Zagreb 1982
Naslovna strana Albuma ''MI MLADI'' za 1961. (brojevi 59-69) ''MI MLADI'', Album za 1961., brojevi 59-69 Časopis u zajedničkom izdanju Saveza izviđača Jugoslavije, Saveza izviđača Srbije, Saveza izviđača Hrvatske, Združenja tabornikov Slovenije, Saveza izviđača Bosne i Hercegovine, Sojuza na izvidnici na Makedonija i Saveza izviđača Crne Gore Zagreb 1961
''Planinke i izviđači'' - izviđačka sveska Tatjane Vukše-Mandić (OI ''Ivo Lola Ribar'' Osijek) iz 1986.godine (uz beleške sa tečaja za vodnike) ''Planinke i izviđači'' - izviđačka sveska Tatjane Vukše-Mandić iz 1986.godine (uz beleške sa tečaja za vodnike) Tatjana Vukša-Mandić Osijek 1986
''SVIJET SKAUTA'' - Časopis izviđača Hrvatske, broj 26 - listopad (oktobar) 2005. - Naslovna ''SVIJET SKAUTA'' - Časopis izviđača Hrvatske, broj 26 - listopad (oktobar) 2005. Split 2005
Omot za knjigu 100 igara - za izviđače i planinke, poletarce i pčelice 100 igara - za izviđače i planinke, poletarce i pčelice Emil Paravina Zagreb 1952
Akcija ''Partizanski stroj 1986.'' (Subotica 20-21.decembar 1986.godine) Akcija ''Partizanski stroj 1986.'' (Subotica 20-21.XII 1986.) Gabrić Josip, Cicmil Borivoje, Rudić Aleksandar, Ilić Živojin, Bogner Tomislav, Kunkin Nikola, Nađ Zoltan, Hiba Miodrag, Kardoš Jožef, Valihora Ištvan,... Subotica 1986
Čitanje karata i orijentacija - A. Petrović (1971.) Čitanje karata i orijentacija - A. Petrović (1971.) Aleksandar Đ. Petrović Beograd 1971
Etaloni sa Državnog izviđačkog višeboja 'Palić 2013'' - Skica dela puta Državni izviđački višeboj ''Palić 2013'' - Etaloni sa takmičenja Komisija DIV-a ''Palić 2013'' (Vuk Marušić predsednik takmičarske komisije, Anđela Stojanović, Mladen Ilić - Mc DrOx, Krstić Đorđe, Dušan Nikolić) Subotica 2013
ELABORAT taborovanja članova SIV OK Subotica - ''Boračko jezero '83.'' ELABORAT taborovanja članova SIV OK Subotica - ''Boračko jezero '83.'' SIV OK Subotica Subotica 1983
Naslovnica za knjigu IGRE U PROSTORIJI - koju su priredili Ikonija Munćan i Miša Nenadović IGRE U PROSTORIJI - sakupili i sredili Ikonija Munćan i Miša Nenadović (3.izd.) Ikonija Munćan i Miša Nenadović Beograd
Izleti, igre i veštine u prirodi - Ikonija Munćan i Miša Nenadović (BG, 1969.) Izleti, igre i veštine u prirodi - Ikonija Munćan i Miša Nenadović (BG, 1969.) Ikonija Munćan i Miša Nenadović Beograd 1969
Izvidništvo-skautizam u Jugoslaviji 1911-1941. (izdavači SIS - Izvidnički dokumentacioni centar ''Dr Miloš Popović'' - Beograd i Muzej izvidništva) Izvidništvo-skautizam u Jugoslaviji 1911-1941. inž. Tomislav Nikolić Beograd 1995

Pages

Na ovoj stranici možete, i pozvani ste - da i vi dajete svoje preporuke literature postavljene na našem sajtu! :-)

kadpuknefilm