Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

Najnovija izviđačka literatura

Sveže, taze - od čika Laze;
iz mraka tavanskog - na svetlost dana;
za Vas - iznešeno! :-)
         Kao dodatni vid pretrage postavljene literature - pri vrhu tabele kriterijum sortiranja možete podesiti i na listanje po naslovu, autoru, godini izdanja i izdavaču.
# Datum postavljanja Naslov Autor Godinasort descending Izdavač
136 Sub, 08/02/2014 - 20:15 IZVIĐAČ - broj 1 - Priručnik za rukovodioce izviđačkih jedinica (III izdanje iz 1975.) urednik ovog izdanja je Slavko Bjažić, a ovaj broj su pripremili: Vinko Panjkov, Nina Peternel, Krunoslav Žigrović, Bojan Bošnjak, Slavko Bjažić i Jakša Kovačev, a korišćen i materijal Danka Oblaka i Kamila Ferenčaka 1975 Savez izviđača Hrvatske
137 Ned, 01/09/2013 - 13:46 Droge i mladi - dr Damjan Savić (1975.) dr Damjan Savić 1975 Crveni krst Vojvodine
138 Sub, 30/11/2013 - 02:15 ZELENA PATROLA i druge izviđačke priče - Danko Oblak (1975.) Danko Oblak 1975 Izdavačko knjižarsko poduzeće ''Mladost''
139 Pet, 06/03/2015 - 19:17 BILTEN za rukovodioce u Savezu izviđača Hrvatske - broj 226 (siječanj [januar] 1975.) Savez izviđača Hrvatske 1975 Savez izviđača Hrvatske
140 Pon, 16/12/2013 - 21:03 VJEŠTINE POLETARACA - Priručnik za rukovodioce jedinica poletaraca Savez izviđača Hrvatske 1976 Savez izviđača Hrvatske
141 Uto, 20/08/2013 - 18:22 IGRE za škole, sport i rekreaciju (1977.) Slobodan Ivović i Branislav Žarković 1977 NIP ''Sportska knjiga''
142 Čet, 22/08/2013 - 04:57 Dnevnik logorovanja (SIH, 1977.) (sa naknadnim beleškama sa taborovanja SIO SU ''Boračko jezero '84.'') Savez izviđača Hrvatske 1977 Savez izviđača Hrvatske
143 Pon, 05/10/2015 - 20:03 STATUT, PROGRAM I NAČELA za organizovanje, metod i sadržaj rada poletaraca, izviđača viših razreda OŠ, brđana i njihovih jedinica (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 9) (1977.god.) Savez izviđača Jugoslavije 1977 Savez izviđača Jugoslavije
144 Čet, 22/08/2013 - 02:16 Udžbenik za bolničare (1978.) grupa autora, dr Žarko Cvetković, dr Vidak Dragoslavić i drugi 1978 Vojnoizdavački zavod - Institut za vojnomedicinsku dokumentaciju
145 Pet, 10/04/2015 - 19:48 Bilten Saveza izviđača Srbije - 1979.god., br.4, juli-avgust Savez izviđača Srbije 1979 Predsedništvo Republičke konferencije Saveza izviđača Srbije
146 Sub, 17/08/2013 - 02:58 Dokumenti logorovanja - Boris Ožanić (1979.) Boris Ožanić 1979
147 Čet, 22/08/2013 - 07:27 Bilten Saveza izviđača Srbije - 1979.god., br.5, septembar-oktobar Savez izviđača Srbije 1979 Predsedništvo Republičke konferencije Saveza izviđača Srbije
148 Čet, 05/06/2014 - 23:03 Program Saveza izviđača Jugoslavije i Načela za rad (Zagreb 1979./1983.) Savez izviđača Hrvatske 1979 Savez izviđača Hrvatske
149 Čet, 22/08/2013 - 07:31 Bilten Saveza izviđača Srbije - 1979.god., br.6, novembar-decembar Savez izviđača Srbije 1979 Predsedništvo Republičke konferencije Saveza izviđača Srbije
150 Ned, 29/12/2013 - 00:14 Pravilnik o organiziranju izviđačkog logorovanja (predlog SIH iz 1979.godine) Savez izviđača Hrvatske 1979 Savez izviđača Hrvatske

Pages

Subscribe to Najnovija literatura ''sa našeg tavana''