Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Najnovija izviđačka literatura

Sveže, taze - od čika Laze;
iz mraka tavanskog - na svetlost dana;
za Vas - iznešeno! :-)
         Kao dodatni vid pretrage postavljene literature - pri vrhu tabele kriterijum sortiranja možete podesiti i na listanje po naslovu, autoru, godini izdanja i izdavaču.
# Datum postavljanja Naslov Autor Godinasort ascending Izdavač
166 Uto, 04/06/2019 - 21:33 "AZIMUT" - službeni informator Saveza izviđača opštine Požarevac (broj 1, decembar 1998.) Savez izviđača opštine Požarevac 1998 Savez izviđača opštine Požarevac
167 Čet, 05/09/2013 - 16:51 IZVIĐAČ - priručnik (2. izdanje iz 1998. god.) priredili Slavica Bojović i Zoran Manojlović 1998 GIP ''Slobodan Jović'' Beograd u saradnji sa Odredom izviđača ''Mihajlovac'' iz Beograda
168 Pon, 28/10/2013 - 02:07 PRVI LET - priručnik za rad s poletarcima Bojana Bonny Bošnjak (urednik Bojan Bošnjak) 1997 Izviđačka družba i Tisak-MORE
169 Uto, 18/02/2014 - 00:22 Hrvatska izviđačka pjesmarica (sa notnim zapisima) Miroslav Svoren - Miki 1997 Izviđački odred ''Kamengrad'' - Koprivnica
170 Pon, 26/05/2014 - 04:13 ''INOM'' - izviđačke novine Odreda ''Mihajlovac'' (broj 13, mart 1997.godine) Redakcija lista: Zoran Manojlović, Bojana Pavlović, Predrag Džadžić, Jelena Bižić 1997 Odred izviđača ''Mihajlovac''
171 Uto, 31/12/2013 - 06:41 Poseban broj Službenog biltena Saveza izviđača Jugoslavije sa projektom Evropskog skautskog regiona ''Zid tišine'' Evropski komitet skautkinja i skauta i Savez izviđača Jugoslavije 1997 Savez izviđača Jugoslavije uz podršku Kancelarije UNHCR u Beogradu
172 Čet, 03/07/2014 - 19:42 Plan rada, kalendar i podsetnik za 1997.godinu - Savez izviđača Srbije Glavni i odgovorni urednik: Milan Barišić; priprema za štampu: Milan Barišić, Dragan Đorđević, Zorica Ranković, Željko Vasić, Milutin Milošević, Dragan Vasić 1997 Savez izviđača Srbije
173 Uto, 26/07/2016 - 07:01 Govorne radionice za rad sa decom od 3 do 7 godina Radmila Ivanović 1997 Altera
174 Sub, 14/05/2016 - 18:36 Statut Izvidničkog dokumentacionog centra SIS ''Dr Miloš Popović'' - Beograd (1997.) Skupština Izvidničkog dokumentacionog centra Saveze izviđača Srbije ''Dr Miloš Popović'' 1997 Skupština Izvidničkog dokumentacionog centra Saveze izviđača Srbije ''Dr Miloš Popović''
175 Ned, 20/03/2016 - 14:26 Pokaži i uradi - međunarodni projektni paket zaštite prirode (SIJ, 1997.) The Scout Association of Australia (prevod Milutin Milošević) 1997 Savez izviđača Jugoslavije
176 Sub, 31/08/2013 - 01:40 Izvidništvo - taborništvo u Jugoslaviji 1951-1991 pripremio Tomislav Nikolić 1997 Savez izviđača Srbije - Izvidnički dokumentacioni centar ''Dr Miloš Popović'' - Muzej izvidništva
177 Ned, 08/02/2015 - 20:33 Izlet u evropsku prestonicu kulture ''Solun '97'' (vodič) Savez izviđača Srbije 1997 Savez izviđača Srbije
178 Uto, 20/08/2013 - 19:03 IZVIĐAČKA VEŠTARSTVA (Savez izviđača Srbije, Beograd 1997.) 1997 Savez izviđača Srbije
179 Sub, 24/08/2013 - 01:13 BILTEN Štaba IX Smotre izviđača Jugoslavije Štab IX Smotre izviđača Jugoslavije 1997 Štab IX Smotre izviđača Jugoslavije
180 Sub, 03/02/2018 - 22:01 SCENE - Izuzetni izviđački centri za prirodu i životnu sredinu - Početni paket (SCENES - Scout Centres of Excellence for Nature and Environment) World Scout Bureau (prevod Nenad Tomović i Milutin Milošević) 1997 Savez izviđača Jugoslavije

Pages

Subscribe to Najnovija literatura ''sa našeg tavana''