Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

Najnovija izviđačka literatura

Sveže, taze - od čika Laze;
iz mraka tavanskog - na svetlost dana;
za Vas - iznešeno! :-)
         Kao dodatni vid pretrage postavljene literature - pri vrhu tabele kriterijum sortiranja možete podesiti i na listanje po naslovu, autoru, godini izdanja i izdavaču.
# Datum postavljanja Naslov Autorsort ascending Godina Izdavač
1 Sub, 28/03/2015 - 18:22 Instruktažni rad ''Izletništvo'' (abc priručnik za vođe jedinica) - Đorđević Lepomir Lepi (1981.) Đorđević Lepomir Lepi 1981 Partizanski odred izviđača ''Draža Marković - Rođa'' Požarevac
2 Sub, 17/08/2013 - 05:23 Komfor u prirodi Zvonimir Pešić 1985 NIU ''Narodna armija''
3 Pet, 29/11/2013 - 23:09 Izviđačke razglednice priručnici-podsetnici (Zveza tabornikov Slovenije) Zveza tabornikov Slovenije Zveza tabornikov Slovenije
4 Pet, 10/01/2014 - 16:45 ''POGLED U SUNCE'' - list Odreda izviđača ''Remizijana'' iz Bele Palanke, br. 5 - jul 2006. Zoran Marinković, Marija Pavlović, Milena Jocić, Branislav Andrejević, Miljana Radenković, Mladen Cvetković 2006 Odred izviđača ''Remizijana''
5 Čet, 22/08/2013 - 06:53 35 godina Odreda izviđača ''LOLA'' - Niš Zoran Dimitrijević 1996 Odreda izviđača ''Lola'' - Niš
6 Pet, 15/04/2016 - 21:05 PLANINE ZAPADNE SRBIJE sa legendom - planinarsko-turistički potsetnik (1953.) Živorad M. Jevremović 1953 Živorad M. Jevremović
7 Sub, 05/09/2015 - 18:44 UZDIZANJE KADROVA U SAVEZU IZVIĐAČA - materijal jugoslovenskog savetovanja održanog u Beogradu 21. i 22. nov. 1964. godine (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 2) Za štampu pripremio: Dušan Draginčić 1964 Savez izviđača Jugoslavije
8 Sub, 05/09/2015 - 19:05 O OSTVARIVANJU PROGRAMA SAVEZA IZVIĐAČA - materijal jugoslovenskog savetovanja održanog u Sarajevu 31.okt. i 1.nov. 1964.god. (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 1) Za štampu pripremio: Dušan Draginčić 1964 Savez izviđača Jugoslavije
9 Sub, 05/09/2015 - 19:26 O NEKIM NAČELNIM PITANJIMA IZ RADA IZVIĐAČKE ORGANIZACIJE - materijali Skupštine SIJ održane u Skopju 13. i 14. maja 1967. (''Mala biblioteka SIJ'' - sveska 5) Za štampu pripremio: Dušan Draginčić 1967 Savez izviđača Jugoslavije
10 Uto, 17/02/2015 - 22:26 VODIČ 10. Smotre izviđača Jugoslavije ''Ostvarimo san'' - Nikšić 2002 Za štampu pripremili: Centar Educatio, Gogić Vladimir, Petković Nikola, Rakić Dalibor, Ristić Miloš 2002 Savez izviđača Jugoslavije Programski tim 10 Smotre izviđača Jugoslavije
11 Uto, 22/12/2015 - 11:59 WOSM's Wood Badge Framework - World Scout Bureau (2012.) World Scout Bureau - Education, Research and Development 2012 SCOUTS
12 Uto, 26/07/2016 - 07:13 Guidelines on Spiritual and Religious Development World Scout Bureau - Education, Research and Development 2010 SCOUTS
13 Čet, 10/10/2013 - 03:54 OSNOVNI PAKET ZA PLANIRANJE za nacionalna skautska udruženja World Scout Bureau (Svetski Skautski Biro) 1994 Svetski Skautski Biro i Savez izviđača Jugoslavije
14 Sub, 03/02/2018 - 22:01 SCENE - Izuzetni izviđački centri za prirodu i životnu sredinu - Početni paket (SCENES - Scout Centres of Excellence for Nature and Environment) World Scout Bureau (prevod Nenad Tomović i Milutin Milošević) 1997 Savez izviđača Jugoslavije
15 Sub, 21/01/2017 - 19:06 Uvod u odrasle u izviđaštvu World Scout Bureau (prevod Milutin Milošević) 1994 Savez izviđača Jugoslavije

Pages

Subscribe to Najnovija literatura ''sa našeg tavana''