Časopisi ostalo

Omot za časopis ''KOMPAS - izviđačka informativna revija'', br.30 - jul 1997.godine
''Izviđački bilten'' - OI ''Gurgusovac'' Knjaževac (br.1, nov.1999.) - Akcija ''Očistimo prirodu - kamp na Crvenskom jezeru''
Naslovna strana lista Saveza izviđača Crne Gore ''Izviđačke novine'', broj 2 za april 1984. godine
Naslovna strana lista Saveza izviđača Crne Gore ''Izviđačke novine'', broj 1 za februar 1984. godine
''Izviđačke iskrice'' (list štaba odreda izviđača ''Đuro Salaj'' Subotica) - XLIX radna godina, br. 5 (21.mart 2005.) - sa Susreta poletaraca i pčelica ''Vesnik proleća 2005''
Početna stranica Priloga Biltena Saveza izviđača Srbije ''Izviđačka škola'' br. 2 čija je tema Metodika izviđačke obuke (prilog Biltena SIS br. 1 za januar i februar 1984.)
Početna strana Priloga Biltena Saveza izviđača Srbije za dvobroj 1-2 za januar-april 1988. godine - 'Izviđačka škola' broj 12, čija je tema Kulturno-zabavne aktivnosti u izviđačkoj organizaciji
Početna stranica Priloga Biltena Saveza izviđača Srbije ''Izviđačka škola'' br. 11 čija je tema Organizacija voda (prilog Biltena SIS br. 4-5 za nov.-dec. 1987.)
''IZVIĐAČKA RIJEČ'' - List Saveza izviđača Republike Srpske, broj 2 (decembar 1999.)
''Izviđači pevaju'' - Svetosavski sabor Beograd '10
Naslovnica preipremnog materijala za akciju Svetosavski sabor ''Izviđači pevaju'' Beograd '07, čiji je domaćin bio Odred izviđača ''Sveti Sava'' iz Beograda
Naslovna strana izviđačkog lista sa seminara za instruktore - ''INSTRUKTOR'', broj za oktobar 1999. godine - Mašta može svašta u lavirintu umeća
''INOM'' - izviđačke novine Odreda izviđača ''Mihajlovac'' iz Beograda - broj 13 za mart 1997.godine
Naslovnica mesečnog časopisa Odreda izviđača Matko Vuković iz Subotice - GLASNIK, broj 3, iz 1988.godine
''Eko Omorika'' [dodatak uz 10.broj ''Omorike'' (april 2009.)] - OI ''Josif Pančić'' Niš
''EHO'' - list Odreda izviđača ''Mlava'' (Petrovac na Mlavi) - broj 3 za jun 2002.

Pages

Subscribe to Časopisi ostalo