Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

Dragi naši,

Zbog ozbiljnih problema sa pokrivanjem troškova domena i hostinga, vrlo je moguće da ćemo početkom avgusta izgubiti sadašnji naš višegodišnji prepoznatljiv domen (tj. url adresu sajta):
www.oispartak.com . :-/

Ne znajući još na čemu smo, blagovremeno Vas obaveštavamo,
da ako do tog scenarija dođe - potražite nas na bekap varijanti url adrese sajta:
 www.oispartak.smeskowebdizajn.com .

(Ta bekap adresa će biti aktivna tek ako i kad do ovog „crnog scenarija“ dođe, tj. sad još uvek nije aktivna.)
 

Ovo je neko rešenje za prvo vreme, a za dalje ćemo već videti.

U svakom slučaju mi se izvinjavamo ako do čitave ove neprijatnosti dođe! :-/
Takođe, ako do svega ovoga dođe, ako ste u prilici - javite novu url adresu sajta (www.oispartak.smeskowebdizajn.com ) i ostalima za koje znate da rado koriste "Naše Tavanače".

 Vaš OI „Spartak“

Zbornik sa savetovanja Saveza izviđača Beograda 2000-2003

Omot knjige Zbornik sa savetovanja Saveza izviđača Beograda 2000-2003, izdate u Beogradu 2004.godine
Autor: 
priredili: Zoran Manojlović, Luka Tošković, Nikola Nenadović (i Nikola Nenadić i Nemanja Manojlović)
Godina: 
2004
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Zbornik SI Beograda takođe sadrži i:

  • rezultate ankete među beogradskim izviđačima (na pitanje: "Šta mislite o svojoj organizaciji i njenom programu?");
  • O ulozi starešine odreda u izviđačkoj organizaciji (u svetlu rezultata popunjenog upitnika);
  • O načelniku - operativnom i stručnom rukovodiocu izviđačkog odreda;
  • Šta izviđač treba da zna o pušenju, alkoholu i drogi;
  • Organizacija Saveza izviđača u lokalnoj samoupravi;
  • Informisanje u izviđačkoj organizaciji i uloga lokalnih medija.
Preuzeto 30 puta