Zbornik sa savetovanja Saveza izviđača Beograda 2000-2003

Omot knjige Zbornik sa savetovanja Saveza izviđača Beograda 2000-2003, izdate u Beogradu 2004.godine
Autor: 
priredili: Zoran Manojlović, Luka Tošković, Nikola Nenadović (i Nikola Nenadić i Nemanja Manojlović)
Godina: 
2004
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Zbornik SI Beograda takođe sadrži i:

  • rezultate ankete među beogradskim izviđačima (na pitanje: "Šta mislite o svojoj organizaciji i njenom programu?");
  • O ulozi starešine odreda u izviđačkoj organizaciji (u svetlu rezultata popunjenog upitnika);
  • O načelniku - operativnom i stručnom rukovodiocu izviđačkog odreda;
  • Šta izviđač treba da zna o pušenju, alkoholu i drogi;
  • Organizacija Saveza izviđača u lokalnoj samoupravi;
  • Informisanje u izviđačkoj organizaciji i uloga lokalnih medija.
Preuzeto 33 puta