Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

Vodič prvomajske akcije SIH "Crveni karanfil" - Sisak 1979. (29.IV - 02.V)