Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uniforme i oznake (''Mi mladi'' 1961.)

Uniforme i oznake (''Mi mladi'' 1961.)
Autor: 
Urednik: Mihajlo Jenjić; Ilustracije i naslovna strana: Ančka Gošnik Godec; Tehnička redakcija: Kamilo Ferenčak
Godina: 
1961
Mesto izdavanja: 
Zagreb
Opis: 

Pravilnik o uniformama i oznakama u Savezu izviđača Jugoslavije, koji je kao 8. knjigu u sklopu edicije/biblioteke ''Izviđačka organizacija'' - 1961. godine izdala Izdavačka organizacija Saveza izviđača Jugoslavije ''MI MLADI''.

Preuzeto 39 puta
kadpuknefilm