Treća međunarodna likovna kolonija izviđača slikara ''Kovačica 96'' - Bilten br.2

Treća međunarodna likovna kolonija izviđača slikara ''Kovačica 96''
Autor: 
Izviđački odred ''Janošik'' Kovačica - Pavel Jonaš, Alžbeta Marko, Nikoleta Spariosu, Ana Boboš, Martin Mikuš
Godina: 
1996
Mesto izdavanja: 
Kovačica
Opis: 

Bilten broj 2 sa 3. međunarodne likovne kolonije izviđača slikara ''Kovačica 96'', koja je u sklopu 5. smotre izviđača Srbije održana u Kovačici od 29.juna do 7.jula 1996.godine.

U Biltenu je dat izveštaj sa otvaranja likovne kolonije, njen istorijat, anketa o utiscima učesnika likovne kolonije ''Kovačica 96'', te brojčani pregled učesnika po mestu/državi odakle dolaze.

Preuzeto 15 puta