Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

''Tabor'' (revija Zveze tabornikov Slovenije), 2011, br.4 - april

Godina: 
2011
Mesto izdavanja: 
Ljubljana
Preuzeto 6 puta