Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

''Tabor'' (revija Zveze tabornikov Slovenije), 2010, br.5-6 - maj-junij

Godina: 
2010
Mesto izdavanja: 
Ljubljana
Preuzeto 4 puta