Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

''Tabor'' (revija Zveze tabornikov Slovenije), 2010, br.12 - december

''Tabor'' (revija Zveze tabornikov Slovenije), 2010, br.12 - december
Godina: 
2010
Mesto izdavanja: 
Ljubljana
Preuzeto 4 puta