Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

''Tabor'' (revija Zveze tabornikov Slovenije), 2006, br.1 - januar

''Tabor'' (revija Zveze tabornikov Slovenije), 2006, br.1 - januar
Godina: 
2006
Mesto izdavanja: 
Ljubljana
Preuzeto 5 puta