''SVIJET SKAUTA'' - Časopis izviđača Hrvatske, broj 26 - listopad (oktobar) 2005.