Stara skautska literatura sa našeg tavana

Autor članka - Veliki poglavica sajta

          Ovih dana smo malo nadopunili spisak kategorija postavljene literature i kategorijom "Skautska literatura pre 1941. godine - Skautizam u Kraljevini Jugoslaviji", gde imamo čast i zadovoljstvo da Vam ponudimo i po koji biser izvorne skautske literature sa ovih prostora (tj. sa prostora nekadašnje Kraljevine Jugoslavije), koji se našao na našem tavanu! :-)

          U to ime sladokuscima izviđačko-skautske literature: na radost vam bilo! :-)

 

Iz kratkog opisa za knjigu "SKAUTSKI PRIRUČNIK za III. red" (iz 1939.godine)

          "Knjigu preporučujemo nadasve jer je svedok jednog vremena iz koga nemamo mnogo očuvane skautsko-izviđačke literature, a takođe i za istraživanje izvornih korena izviđaštva sa ovih prostora u kojima još kako možemo naći materijala za reobnovu i u sadašnjim uslovima! Kao primarni primer, pogledati recimo moralni kodeks koji je tada prisutan (da nije ne bi bio tako opipljivo opisan!) i koji se zastupa, a koji se opisuje na početku knjige prilikom tumačenja skautskih zaveta i zakona na str. 9-18 (posebno 14-18)! Ili da citiramo (sa str.5) - skautizam tada primarno želi da razvije ljude:

  • Zdravog tela i krepkog duha,
  • Širokogrudih i dobra srca,
  • Jake vere i spremnih ruku,
  • Ljude nesebične,
  • Ljude koji imaju čvrstu volju,
  • Ljude od časti i obraza,
  • Ljude koji znaju šta je dužnost!

          Samo duboko poštovanje, iliti "rispekt"! i poziv za večito i iznova preispitivanje i proveravanje našeg (ličnog i izviđačkog u svim jedinicama) moralnog "kompasa" i prioriteta kojima težimo u razvoju ličnom i poverenih nam generacija!

Jer što reče jedna mudra ličnost (koja - tragajte malo i sami! ;-) ), da je parafraziram: džaba nam (i upravo je kontraproduktivno!) samo punjenje glave mladih ljudi i dece [u školi, porodičnom domu, Savezu,...] znanjem i veštinama, ako se nismo potrudili i da im (i nadasve sebi pre toga!) vaspitamo srca! Srca su ta koja orijentišu umni čovekov kapacitet ka dobru ili zlu, te ako izostavimo vaspitavanje srca, osećaja za čast i obraz, ljubav i odgovornost za bližnje i zajednicu, spremnost za požrtvovanost, skromnost [a da se ne lažemo i ne zavaravamo - još kako znamo iz iskustva koliko nam ova vrlina često fali za naše zdrave odnose! ...], ... - čovek će taj svoj umni kapacitet po svom srcu umesto ka dobru (sopstvenom, porodičnom, dobru zajednice bliže i šire,...) usredsrediti na različite oblike zla, iliti konkretnije na različite oblike egocentrizma (kao osnovnog dubljeg korena zla ...), sujeta, otimačine, mržnje, ... I od hvale i radosti dostojne ličnosti - imaćemo samo karikature koje će podrivati kako sebe (lepotu svoga lika i ličnosti) tako i zajednicu i bližnje! :-( Pogledajmo samo najveće tirane i zločince kroz istoriju - to nisu bili glupi ljudi (ovim ne sporimo njihovo često ludilo!)! - Ono što je njima falilo je srce i moralna veličina koji bi na pravi put upravili i njihove umne kapacitete, te potom i njihova dela!

          U tom smislu i iskrena preporuka ovog priručnika za čitanje! :-) "

Preporučeni tekst 1 iz knjige SKAUTSKI PRIRUČNIK za III. red

Preporučeni tekst 2 iz knjige SKAUTSKI PRIRUČNIK za III. red