Škola za predvodnike - Subotica 1991/1992. (OI ''Đuro Salaj'' Subotica)