Savez izviđača u opštenarodnoj odbrani i društvenoj samozaštiti

Savez izviđača u opštenarodnoj odbrani i društvenoj samozaštiti - Materijali VII Sednice Konferencije Saveza izviđača Jugoslavije, održane 27. i 28. marta 1982. godine u Sarajevu
Autor: 
Izlagači 7. Sednice Konferencije SIJ: Đajo Miralem, Cimerman-Katić Sonja, Mlađen Kovačević, Vladan Janović, Ivo Štajdohar, Vladimir Pankov, Hajdar Arifagić, Bogić Bogićević, Marko Zeković, Miša Nenadović, Milan Daljević, Jakša Kovačev i dr.
Godina: 
1982
Mesto izdavanja: 
Sarajevo - Beograd - Tuzla
Opis: 

Materijali 7. Sednice Konferencije Saveza izviđača Jugoslavije (održane u Sarajevu 27. i 28. marta 1982.) - objavljeni u okviru izviđačke biblioteke ''Javorov list''.

U kontekstu angažmana izviđačkih jedinica u regionu na pomoći ugroženom stanovništvu i saniranju posledica u aktuelnim tragičnim poplavama (maj 2014.god.), te pokrenutim razmišljanjima o modusima budućih povezivanja izviđačke organizacije sa radom pojedinih državnih organa, službi i sl. -  možda i ovi materijali pojedincima budu interesantni u nekim segmentima (i pored raznih čisto ideoloških tadašnjih razmatranja, ...) - recimo izlaganja Hajdara Arifagića (SIBiH), Jakše Kovačeva (SIH), Vlade Milića (SI Opštine Niš), ...

Pun spisak izlagača (čija su izlaganja obuhvaćena u knjizi pored osnovnih referata Saveza izviđača BiH, ST Slovenije, SI Hrvatske i SI Srbije):

Đajo Miralem, Cimerman-Katić Sonja, Nedeljković Nebojša, Velimir Milošević, Ivo Štajdohar, Vladimir Pankov, Hajdar Arifagić, Bogić Bogićević, Marko Zeković, Milan Daljević, Jakša Kovačev, Mlađen Kovačević, Miša Nenadović, Denda Aleksandar, Momčilo Živković, Vlado Milić, Stjepan Trgovec, Tomislav Kovačević, Nikola Petrović, Rizo Biser, Hilda Polše, Aleša Krenker i Vladan Janović.

Preuzeto 43 puta