SAN '99 (elaborat za međunarodni izviđački kamp poljske izviđačke organizacije ZHP)

SAN '99 (elaborat za međunarodni kamp koji je organizovala poljska izviđačka organizacija ZHP)
Autor: 
Savez izviđača Srbije
Godina: 
1999
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Elaborat i poziv za učestvovanje na međunarodnom kampu izviđača i planinki, koji je organizovala poljska izviđačka organizacija ZHP.

SAN je produžetak tradicije Džemborija Slovenskih skauta, prvi put održanog u Pragu 1931. godine.

Dokument u prilogu: 
Preuzeto 13 puta