Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

Dragi naši,

Zbog ozbiljnih problema sa pokrivanjem troškova domena i hostinga, vrlo je moguće da ćemo početkom avgusta izgubiti sadašnji naš višegodišnji prepoznatljiv domen (tj. url adresu sajta):
www.oispartak.com . :-/

Ne znajući još na čemu smo, blagovremeno Vas obaveštavamo,
da ako do tog scenarija dođe - potražite nas na bekap varijanti url adrese sajta:
 www.oispartak.smeskowebdizajn.com .

(Ta bekap adresa će biti aktivna tek ako i kad do ovog „crnog scenarija“ dođe, tj. sad još uvek nije aktivna.)
 

Ovo je neko rešenje za prvo vreme, a za dalje ćemo već videti.

U svakom slučaju mi se izvinjavamo ako do čitave ove neprijatnosti dođe! :-/
Takođe, ako do svega ovoga dođe, ako ste u prilici - javite novu url adresu sajta (www.oispartak.smeskowebdizajn.com ) i ostalima za koje znate da rado koriste "Naše Tavanače".

 Vaš OI „Spartak“

Rajac - izviđački centar (SIS 1998.)

Izviđački centar ''Rajac''  (Savez izviđača Srbije 1998. godine)
Autor: 
Načelstvo Saveza izviđača Srbije
Godina: 
1998
Opis: 

Spis Načelstva Saveza izviđača Srbije iz 1998. godine o izviđačkom centru "Rajac", sa pregledom planova i neophodnih radova na njegovom uređenju po pitanju adaptacije i opremanja, uz napomene o nadležnostima u upravljanju centrom, te o načinima i mogućnostima korišćenja istog od strane izviđačke zajednice.

Preuzeto 19 puta