Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

Prijava za zvanje IZVIĐAČKI INSTRUKTOR trećeg stepena (Savez izviđača Jugoslavije)