Pravilnik o evidenciji članstva i aktivnosti u Savezu izviđača Jugoslavije (Novi Sad 11.VI 1994.)

Pravilnik o evidenciji članstva i aktivnosti u Savezu izviđača Jugoslavije, donet u Novom Sadu 11.VI 1994.godine
Autor: 
Izvršni Komitet Skupštine Saveza izviđača Jugoslavije
Godina: 
1994
Mesto izdavanja: 
Novi Sad
Opis: 

Pravilnik o evidenciji članstva i aktivnosti u Savezu izviđača Jugoslavije, koji je na svojoj 2. Sednici održanoj u Novom Sadu 11.juna 1994. doneo Izvršni Komitet Skupštine Saveza izviđača Jugoslavije.

Preuzeto 12 puta