POSLOVNIK o radu Starešinstva Saveza izviđača Srbije (1999.)

POSLOVNIK o radu Starešinstva Saveza izviđača Srbije iz 1999. godine
Autor: 
Starešinstvo Saveza izviđača Srbije
Godina: 
1999
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Poslovnik Starešinstva Saveza izviđača Srbije koji je na sednici 26.juna 1999. godine usvojilo Starešinstvo SIS, na čelu sa Srđanom Nikolićem kao Starešinom Saveza.

Prvobitna verzija ovog Poslovnika je usvojena 25.marta 1995., da bi nakon toga bila izmenjena prvo 12.aprila 1997., te potom dobila ovu svoju verziju na pomenutoj sednici od 26.juna 1999.godine.

Preuzeto 6 puta