''POGLED U SUNCE'' - list Odreda izviđača ''Remizijana'' iz Bele Palanke, br. 5 - jul 2006.

Naslovna strana lista Odreda izviđača ''Remizijana'' (Bela Palanka) - ''POGLED U SUNCE'', broj 5 za 2006. godinu
Autor: 
Zoran Marinković, Marija Pavlović, Milena Jocić, Branislav Andrejević, Miljana Radenković, Mladen Cvetković
Godina: 
2006
Mesto izdavanja: 
Bela Palanka
Opis: 

Centralna tema ovog broja izviđačkog lista Odreda izviđača "Remizijana" iz Bele Palanke je tada predstojeća Sedma Smotra Saveza izviđača Srbije, koja je pod nazivom "Pronađi sebe" održana u Nišu, od 21. do 31. jula 2006. godine.

Preuzeto 19 puta