Pčele lete oko planeta (ekološki priručnik za predvodnike jata)

Omot za priručnik Pčele lete oko planeta Natalije Matić
Autor: 
Natalija Matić, dipl.ing.geol.; Ilustracije i graf.priprema: Borivoj Bošnjak, ing.; Urednik: Bojan Bošnjak
Izdavač:  
Izviđačka družba
Mesto izdavanja: 
Zagreb
Opis: 

Darom urednika ovog priručnika - Bojana Bošnjaka, knjižicu imate prilike da vidite na "Našem tavanu"! :-) Veliko mu hvala na daru i doprinosu bazi izviđačke literature za čitavu našu izviđačku zajednicu! :-)

Priručnik je namenjen prvenstveno predvodnicima jata za rad sa poletarcima i pčelicama (uzrast nižih razreda Osnovne škole) pri obradi tema i problema vezanih za ekologiju, brigu za očuvanje životne stredine, podizanju ekološke svesti,... prilagođeno pomenutom uzrastu.

U priručniku se nalaze i 12 predloženih radionica vezanih za ovu materiju, koje su date kao orijentir u radu - koji se može primeniti u datom vidu ili pak da bude podsticaj za neke nove Vaše radionice i aktivnosti. Uz knjigu je data i bojanka kao vid obrade ove teme koji dodatno angažuje mališane, pomažući im da se bolje srode sa tematikom. Takođe darom Bojana Bošnjaka, bojanku i kao zasebnu knjižicu možete pronaći ovde>>.

Preuzeto 110 puta