Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

OSNOVNI PAKET ZA PLANIRANJE za nacionalna skautska udruženja

OSNOVNI PAKET ZA PLANIRANJE za nacionalna skautska udruženja
Autor: 
World Scout Bureau (Svetski Skautski Biro)
Godina: 
1994
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Naslov originala: BASIC PLANNING KIT FOR NATIONAL SCOUT ORGANIZATIONS.

Dokument izdao 1991. god. (na osnovu dokumenta štampanog od strane Servisa za obuku Svetskog Skautskog Biroa iz 1987.god.): World Scout Bureau  (Svetski Skautski Biro).

Na srpski dokument preveo Milutin Milošević, a u sklopu edicije "Skautstvo u svetu", 1994. godine svesku izdao Savez izviđača Jugoslavije.

Preuzeto 71 puta