Osnovna i srednja škola je baza izviđaštva

Osnovna i srednja škola je baza izviđaštva

Narodna skupština Republike Srbije 25. juna 2013. godine usvojila je nove zakone o osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju (zakoni su objavljeni u „Službenom glasniku RS“, broj 55/2013). Odredbama zakona podržane su ideje kreativnog učenja u slobodnom vremenu kroz društvene aktivnosti i povezivanje škola sa omladinskim, humanitarnim i sportskim organizacijama. Izviđački program može biti u svakoj osnovcnoj i srednjoj školi u Srbiji deo programa vannastavnih aktivnosti.

U Strategiji Razvoja obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine koja je bila podloga za donošenje navedenih zakone stoji:

„Ministarstva nadležna za zdravlje, socijalnu politiku i omladinu treba da zajedno sa školama  organizuju redovne volonterske i humanitarne aktivnosti (dobrovoljno davanje krvi, pruža nje pomoći siromašnim učenicima, briga o deci bez roditeljskog staranja, briga o starim i ugroženim licima itd.) i aktivnosti usmerene na promovisanje zdravih stilova života u lokalnoj samoupravi (borba protiv upotrebe psihoaktivnih supstanci, duvana i alkohola, briga o reproduktivnom zdravlju mladih). Sistematsko povezivanje i saradnja s udruženjima i organizacijama (izviđačkim društvima, eko udruženjima, društvima za zaštitu životinja, etno udruženjima, domovima za decu bez roditeljskog staranja, zavodima za zaštitu spomenika i kulturnog nasleđa itd.) bilo bi snažna podrška u vaspitanju aktivnog i odgovornog građanina“.

 

Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

Član 51.

Škola može da ima svoje organizacije dece i učenika, a može da se povezuje i sa organizacijama van škole (Prijatelji dece Srbije, Crveni krst, organizacija gorana, planinara, izviđača i sl.), u skladu sa zakonom.

 

Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

Član 23. stav 1.

Škola može da ima svoje učeničke organizacije, a može da se povezuje i sa organizacijama van škole (Crveni krst, organizacija gorana, planinara, izviđača i slično), u skladu sa zakonom.

 

Izvor: http://www.izvidjaci.net/index.php/obavetenja/1348-osnovna-i-srednja-kol...