Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

"MI MLADI" - novine izviđačkih organizacija Jugoslavije, Album za 1957.god.- brojevi 16-27