Izviđački višeboj Saveza izviđača Srbije (SIS 1967.) (''Moja mala knjiga''-sveska 1)