''Izviđačke iskrice'' (list štaba OI ''Đuro Salaj'' Subotica), XLIX radna godina, br.5 (21.mart 2005.) - sa Susreta poletaraca i pčelica ''Vesnik proleća 2005''

''Izviđačke iskrice'' (list štaba odreda izviđača ''Đuro Salaj'' Subotica) - XLIX radna godina, br. 5 (21.mart 2005.) - sa Susreta poletaraca i pčelica ''Vesnik proleća 2005''
Autor: 
štab odreda izviđača ''Đuro Salaj'' Subotica (Miodrag Hiba, Zorica Karanović, Jelena Vukčević, Marija Dvoračko, Lajoš Šandor, Dragan Stanković)
Godina: 
2005
Mesto izdavanja: 
Subotica
Opis: 

''Izviđačke iskrice'', list štaba odreda izviđača ''Đuro Salaj'' Subotica (činili ga: Miodrag Hiba, Zorica Karanović, Jelena Vukčević, Marija Dvoračko, Lajoš Šandor, Dragan Stanković), sa izveštajima sa Susreta poletaraca i pčelica ''Vesnik proleća 2005'' (održanog 19.marta 2005. u Subotici). Ovo je 5.broj ovog časopisa za radnu XLIX godinu, od 21.marta 2005. godine.

Na Susretu poletaraca i pčelica 'Vesnik proleća 2005'' organizacioni odbor su činili:

  1. predsednik organizacionog odbora: Mimica Andrić (direktor škole);
  2. članovi organizacionog odbora: Miodrag Hiba, Josip Gabrić, Jelena Vukčević, Zorica Karanović, Marija Dvoračko i Dragan Stanković.

 

Preuzeto 6 puta