Upokojio se naš voljeni Živojin
- Žika Izviđač -
otac "Našeg Tavančeta"

Upokojio se naš Žika Izviđač, otac "Našeg Tavančeta"

''IZVIĐAČKA RIJEČ'' - List Saveza izviđača Republike Srpske, broj 2 (decembar 1999.)