''IZVIĐAČKA RIJEČ'' - List Saveza izviđača Republike Srpske, broj 2 (decembar 1999.)