Savjetovanje Saveza izviđača Jugoslavije - ''Izviđačka takmičenja kao sastavni dio redovnih aktivnosti u Savezu izviđača'' - Šibenik 1982.

Omot za skriptu - Savjetovanje Saveza izviđača Jugoslavije - 'Izviđačka takmičenja kao sastavni dio redovnih aktivnosti u Savezu izviđača' - Šibenik 1982.
Autor: 
Bojan Bošnjak
Godina: 
1982
Mesto izdavanja: 
Šibenik
Opis: 

Savjetovanje Saveza izviđača Jugoslavije - ''Izviđačka takmičenja kao sastavni dio redovnih aktivnosti u Savezu izviđača'' - Šibenik 2/3. 10. 1982.

Preuzeto 42 puta