Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

Dragi naši,

Zbog ozbiljnih problema sa pokrivanjem troškova domena i hostinga, vrlo je moguće da ćemo početkom avgusta izgubiti sadašnji naš višegodišnji prepoznatljiv domen (tj. url adresu sajta):
www.oispartak.com . :-/

Ne znajući još na čemu smo, blagovremeno Vas obaveštavamo,
da ako do tog scenarija dođe - potražite nas na bekap varijanti url adrese sajta:
 www.oispartak.smeskowebdizajn.com .

(Ta bekap adresa će biti aktivna tek ako i kad do ovog „crnog scenarija“ dođe, tj. sad još uvek nije aktivna.)
 

Ovo je neko rešenje za prvo vreme, a za dalje ćemo već videti.

U svakom slučaju mi se izvinjavamo ako do čitave ove neprijatnosti dođe! :-/
Takođe, ako do svega ovoga dođe, ako ste u prilici - javite novu url adresu sajta (www.oispartak.smeskowebdizajn.com ) i ostalima za koje znate da rado koriste "Naše Tavanače".

 Vaš OI „Spartak“

IZVIĐAČKO TABOROVANJE (izviđački priručnik)

IZVIĐAČKO TABOROVANJE (izviđački priručnik), delo autora Poparić Mustafe iz 2000.godine, a u izdanju Saveza izviđača Federacije Bosne i Hercegovine. Dar ''Našem tavanu'' (izviđačkoj internet biblioteci Odreda izviđača ''Spartak'' iz Subotice) Zekerijaha Zeke Avdića i Saveza izviđača Opštine Zenica.
Autor: 
Mustafa Poparić
Godina: 
2000
Opis: 

          Dar ''Našem tavanu'' Zekerijaha Zeke Avdića i Saveza izviđača općine Zenica, uz njihovu posvetu:

          "Za vaše i naše tavanče a u pomen našeg dragog i nikad zaboravljenog Mustafe Poparića Popare koji nam je mnogo toga ostavio u amanet.

Volio je svoja izviđačka znanja da prenosi na mlade i evo prilike da i ako više nije među nama da preko ovih knjiga nastavi sa prenošenjem izviđačkog znanja."

Preuzeto 223 puta