''Izviđačke novine'', list Saveza izviđača Crne Gore, br. 1 - februar 1984.

Naslovna strana lista Saveza izviđača Crne Gore ''Izviđačke novine'', broj 1 za februar 1984. godine
Godina: 
1984
Mesto izdavanja: 
Titograd
Opis: 

Centralna tema ovog broja su pripreme za tada predstojeću IV Smotru Saveza izviđača Crne Gore, održane kod Plavskog jezera od 2. do 14.jula 1984.godine.

Preuzeto 18 puta