''Izviđačka škola'' br. 12 - Kulturno-zabavne aktivnosti u izviđačkoj organizaciji (prilog Biltena SIS br.1-2 za jan.-april 1988.)

Početna strana Priloga Biltena Saveza izviđača Srbije za dvobroj 1-2 za januar-april 1988. godine - 'Izviđačka škola' broj 12, čija je tema Kulturno-zabavne aktivnosti u izviđačkoj organizaciji
Autor: 
Vlado Milić
Godina: 
1988
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

          Prilog Biltena Saveza izviđača Srbije (za dvobroj 1-2 za januar-april 1988.) - ''Izviđačka škola'' broj 12, čiju je temu ''Kulturno-zabavne aktivnosti u izviđačkoj organizaciji'' kao teze za predavanje na Seminaru za načelnike - obradio Vlado Milić.

Između ostalog dati su brojni primeri Kulturno-zabavnih aktivnosti primerenih izviđaštvu (naravno danas možemo još toga i pridodati, ali svakako je inspirativan spisak!), te su takođe izdvojena i obrađena neka veštarstva koja stoje bliže s tim u vezi (pevač, ljubitelj muzike, novinar, kolekcionar, arheolog, "savremena planinka" (?!? - za naziv) ;-) ).

No, evo svojevrsnog uvoda u tekst i po njegovim podnaslovima:

  • Idejne pretpostavke organizovanja kulturno-zabavne delatnosti
  • Okupljanje i pokretanje stvaralaca
  • Uslovi i mogućnosti kulturno-zabavne aktivnosti
  • Vođe četa u kulturno-zabavnoj aktivnosti
  • KZ aktivnosti u posebnim uslovima
  • Vrste KZ aktivnosti
  • Prikazivanje kulturno-umetničkog ostvarenja
  • Planiranje KZ aktivnosti
  • Neka od kulturno-zabavnih veštarstava
Preuzeto 43 puta