Izveštaj sa seminara za instruktore 1. stepena (Rajac, 17-23. avgust 2003.)