''INSTRUKTOR'' - List seminara za instruktore, oktobar 1999.god. - ''Mašta može svašta u lavirintu umeća''