Hrvatska izviđačka pjesmarica (sa notnim zapisima)

Naslovna stranica ''Hrvatske izviđačke pjesmarice'' sa notnim zapisima, izdanje Izviđačkog odreda ''Kamengrad'' iz Koprivnice iz 1997. godine. Dar našem tavanu od Darka Miklavčića - Lea iz Udruge izviđača "Slavonski hrast" Osijek
Autor: 
Miroslav Svoren - Miki
Godina: 
1997
Mesto izdavanja: 
Koprivnica
Opis: 

Udruga izviđača ''Slavonski hrast'' Osijek

        

          Čik neka sada neko kaže kako izviđači ne pevaju i kako teško nalaze note i melodije za izviđačke pesmice! :-)

          Za dodatno raspevavanje izviđačke družine postarao se svojim darom našem tavanu Darko Miklavčić - Leo iz Udruge izviđača ''Slavonski hrast'' Osijek! :-)

U to ime - veliko mu hvala na njegovom daru! :-)

          Pred vama je izviđačka pesmarica sa notnim zapisima koju je sastavio od prikupljenih pesama Miroslav Svoren - Miki, a 1997.godine pesmaricu je izdao Izviđački odred ''Kamengrad'' iz Koprivnice.

Većina pesama je na hrvatskom, no ima ih i na slovenačkom jeziku, a takođe ima i (tradicionalnih) skautskih pesama na engleskom i koja na nemačkom jeziku.

Preuzeto 101 puta