ELABORAT opštinskog izviđačkog višeboja SIO Subotica - 23.-24.maj 1989. godine