Dnevnik logorovanja (SIH, 1977.) (sa naknadnim beleškama sa taborovanja SIO SU ''Boračko jezero '84.'')