Državni izviđački višeboj ''Palić 2013'' - Etaloni sa takmičenja

Etaloni sa Državnog izviđačkog višeboja 'Palić 2013'' - Skica dela puta
Autor: 
Komisija DIV-a ''Palić 2013'' (Vuk Marušić predsednik takmičarske komisije, Anđela Stojanović, Mladen Ilić - Mc DrOx, Krstić Đorđe, Dušan Nikolić)
Godina: 
2013
Mesto izdavanja: 
Subotica
Opis: 

Više detalja sa detalja i po koju fotku sa DIV-a "Palić 2013", možete pogledati ovde>>.

Preuzeto 107 puta