Bilten Saveza izviđača Srbije - 1983.god., br.4-5, septembar-decembar

Bilten Saveza izviđača Srbije - 1983.god., broj 4-5, septembar-decembar
Autor: 
Savez izviđača Srbije
Godina: 
1983
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Izdvajamo u ovom broju:

  • "Prilog Biltena SIS" - "Izviđačka škola" broj 1, čija je tema "Vodni sistem kao osnovni metod samoupravljanja u organizacijama Saveza izviđača"
  • Spisak dodeljenih naziva ''partizanska četa'' i ''partizanski odred'' i sticanju naziva ''izviđač-partizan''
  • Odluke o dodelama odlikovanja ''Zlatni javorov list sa zracima'' i ''Srebrni javorov list sa zracima''
  • ...
Preuzeto 14 puta