BILTEN Saveza izviđača Beograda - 1999.god., br.2 (19.april) - ratno izdanje

BILTEN Saveza izviđača Beograda - 1999.god., br.2 (19.april) - ratno izdanje
Autor: 
Odgovorni urednik: Desimir Pavlović (generalni sekretar SIB-a)
Godina: 
1999
Mesto izdavanja: 
Beograd
Opis: 

Ratno izdanje Biltena Saveza izviđača Beograda (službenog glasila SI BG) - broj 2 za 1999.godinu (od 19.aprila).

Preuzeto 10 puta