Bilten Saveza izviđača Srbije - 1979.god., br.5, septembar-oktobar