Be prepared for new adventures! Finland - Kilke VI Finnjamboree (28.07.-05.08.2010.)

Be prepared for new adventures! Finland - Kilke VI Finnjamboree (28.07.-05.08.2010.)
Autor: 
Kilke international team
Godina: 
2009
Opis: 

Poziv za prijavu i učešće na Kilkeu - 6. finskom nacionalnom džemboriju, koji se održavao od 28.07. do 05.08.2010. u južnoj Finskoj blizu grada Hämeenlinna (135km od Helsinkija).

Preuzeto 11 puta