Савез извиђача Југославије

УЗДИЗАЊЕ КАДРОВА У САВЕЗУ ИЗВИЂАЧА - материјал југословенског саветовања одржаног у Београду 21. и 22. нов. 1964. године (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 2)
Увод у одрасле у извиђаштву - Насловна
SCENE - Izuzetni izviđački centri za prirodu i životnu sredinu - Početni paket (SCENES - Scout Centres of Excellence for Nature and Environment)
СТАТУТ, ПРОГРАМ И НАЧЕЛА за организовање, метод и садржај рада полетараца, извиђача виших разреда ОШ, брђана и њихових јединица (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 9) (1977.год.)
Службени билтен Савеза извиђача Југославије - број 10, јануар 1996.
Семинари у европском скаутском региону у 2001. години
РАП - Реновирани приступ програму - Упутство број 00 - Увод
РАП - Реновирани приступ програму - Упутство број 0 - Општи увод
ПРОГРАМ И СТАТУТ, ПРАВИЛНИЦИ И ОДЛУКЕ - усвојени на 8. Скупштини СИЈ одржаној у Марибору 15. октобра 1972. (''Мала библиотека СИЈ'' - свеска 7)
Пријава за звање ИЗВИЂАЧКИ ИНСТРУКТОР трећег степена (Савез извиђача Југославије)
Правилник о униформама и ознакама у Савезу извиђача Југославије, донет у Баошићу 4. фебруара 1995. године
Правилник о униформама и ознакама Савеза извиђача Југославије из 1995. године
Правилник о стицању звања ''извиђачки инструктор'' (са пратећим документима), донет у Новом Саду 11.јуна 1994. године
Правилник Савеза извиђача Југославије о стицању звања ''Извиђач орао'', ''Чета орлова'' и ''Одред орлова'' донет у Новом Саду 11.јуна 1994.године

Pages

Subscribe to Савез извиђача Југославије