Упокојио се наш вољени Живојин
- Жика Извиђач -
отац "Нашег Таванчета"

Упокојио се наш Жика Извиђач, отац "Нашег Таванчета"

''Извиђачки вјесник'' Лист Савеза извиђача Босне и Херцеговине

Subscribe to ''Извиђачки вјесник'' Лист Савеза извиђача Босне и Херцеговине